TH EN
A A A

เกาหลีใต้ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากฟิลิปปินส์

28 September 2564   

                ทางการเกาหลีใต้ออกประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากฟิลิปปินส์แล้ว โดยสาเหตุคำสั่งห้ามนำเข้าดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ ปัจจุบันตามข้อกำหนดด้านสุขภาพการนำเข้าของเกาหลีใต้สำหรับสัตว์ปีกที่ส่งออกจากฟิลิปปินส์ ได้อนุญาตในมีการนำเข้าสัตว์ปีก ซึ่งหมายถึง เนื้อสัตว์ปีกแช่เย็นหรือแช่แข็ง กระดูก ไขมัน ผิวหนัง รวมถึงเส้นเอ็นที่ได้มาจากไก่
                ทั้งนี้จากการที่ฟิลิปปินส์สามารถส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปยังเกาหลีใต้ได้ ทำให้ทางการฟิลิปปินส์ได้เพิ่มปริมาณการนำเข้าสัตว์ปีกจากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ เพื่อควบคุมราคาสัตว์ปีกในประเทศไม่ให้สูงเกินไป

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Korea-lifts-ban-on-Filipino-chicken-meat/4888 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?