TH EN
A A A

มาตรการห้ามส่งออกเนื้อวัวของรัฐบาลสร้างความสูญเสียให้แก่อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อาร์เจนตินาอย่างมาก!

8 September 2564   

               สมาคมผู้ค้าอาร์เจนตินารายงานการส่งออกเนื้อวัวในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ลดลง 45% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม หรือคิดเป็นมูลค่าลดลงถึงกว่า 108 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3,300 ล้านบาท) นับว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมเนื้อวัวของอาร์เจนตินา เนื่องจากมาตรการห้ามส่งออกของรัฐบาล และทางสมาคมได้ทวงถามทางรัฐบาลให้ทบทวนมาตรการห้ามการส่งออกเนื้อวัว เพื่อให้สามารถกลับมาแข่งขันและกลายเป็นผู้ส่งออกเนื้อสัตว์หลักของโลกได้อีกครั้ง ในทางตรงกันข้าม ประเทศเพื่อนบ้านอย่างอุรุกวัยได้เพิ่มการส่งออกเนื้อวัวไปยังอาร์เจนตินา โดยแตะระดับ 1,361 ตัน ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 10 ปีสำหรับสินค้าเนื้อวัวของอุรุกวัย และนอกจากนี้อุรุกวัยยังได้รับผลจากการสั่งห้ามส่งออกเนื้อวัวของอาร์เจนตินาในเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดส่งออกเนื้อวัวไปยังทั่วโลกเพิ่มขึ้น 25% รวมเป็น 241,381 ตัน

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Argentinan-ban-of-beef-exports-generated-great-losses-/4863 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?