TH EN
A A A

ความปลอดภัยของกรดไขมัน Cetylated ในฐานะ Novel Food

6 September 2564   

               เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยุโรปได้เผยแพร่ความเห็นทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความปลอดภัยของกรดไขมัน Cetylated ในฐานะ Novel Food ตามระเบียบ (EU) 2015/2283 ซึ่งรายงานทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของ Novel Food โดยสรุปประเด็นสำคัญไว้ดังนี้
  • Novel Food หรือ NF เกี่ยวข้องกับส่วนผสมของกรด Cetylated myristic และกรด Cetylated oleic 
ที่สังเคราะห์ขึ้น รวมทั้งกรดไขมัน Cetylated อื่นๆ และสารประกอบอื่นๆจากน้ำมันมะกอก
  • Novel Food หรือ NF มีไว้สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ทั่วไป
  • กรดไขมัน Cetylated มีความปลอดภัย เมื่อบริโภคไม่เกินวันละ 1.6 กรัมในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
  • ข้อมูลการทดสอบความคงตัวของอาหารใหม่เป็นระยะเวลา 12 เดือน

ที่มา : https://resources.selerant.com/food-regulatory-news/eu-safety-assessment-of-cetylated-fatty-acids-as-a-novel-food สรุปโดย : มกอช.  

Is this article useful?