TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์เตือนแสดงฉลากเนื้อสัตว์ให้ครบถ้วน

3 September 2564   

                หน่วยตรวจสอบเนื้อสัตว์แห่งชาติของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ได้ส่งบันทึกเวียน Memorandum Circular No. 07-2021-018 ย้ำเตือนให้ต้องแสดงฉลากเนื้อสัตว์นำเข้าให้ครบถ้วน โดยผู้ส่งออกควรประสานงานกับผู้นำเข้าในฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดให้แสดงฉลาก โดยเฉพาะการระบุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามสินค้าจะถูกกักกัน ยึดเพื่อตรวจสอบ และทำลาย โดยฟิลิปปินส์มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นำเข้าคือ Administrative Order No. 26 (2005) และแนวทางการแสดงฉลาก Administrative Order No. 24 (2010) ซึ่งกำหนดให้ฉลากต้องแสดงข้อมูลที่จำเป็นไม่น้อยกว่า 10 รายการ ดังนี้
     1) ชื่อการค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้ของผู้ส่งออก หรือชื่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์
     2) ชื่อกิจการและที่อยู่ของผู้ส่งออก
     3) ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า
     4) รหัสล็อตสินค้า
     5) คำอธิบายสินค้าและรายการส่วนผสม
     6) ปริมาณสุทธิ
     7) วันที่ผลิตและบรรจุ
     8) วันหมดอายุ “best before” หรือ expiration date
     9) ข้อแนะนำการเก็บรักษา 

ที่มา : https://www.fas.usda.gov/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?