TH EN
A A A

EU เผยรายงานประเมินทริปซินจากตับอ่อนหมู

27 July 2564   

               เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 EFSA ได้เผยแพร่รายงานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ “การประเมินความปลอดภัยของเอนไซม์ทริปซินจากตับอ่อนหมู” ซึ่งมีขอบเขตรายงานโดยสรุป ดังนี้ : 
     1. เอมไซม์มีวัตถุประสงค์ไว้สำหรับใช้ผลิตไฮโดรไลสเวย์โปรตีนที่เป็นส่วนผสมในอาหารสำหรับทารกและอาหารวัตถุประสงค์ทางการแพทย์พิเศษ 
     2. ปริมาณการใช้งานสูงสุดที่อนุญาตในสูตรอาหารสำหรับทารกโดยประมาณจะอยู่ที่ 32 มก. TOS/กก. น้ำหนักตัว/วันสำหรับทารก 
     3. EFSA จึงสรุปว่าทริปซินจากตับอ่อนของหมูไม่ก่อให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยอาหาร เนื่องจากผลการประเมินทางพิษวิทยาและการศึกษาทางคลินิกด้วยเอนไซม์ตับอ่อนในไฮโดรไลสเวย์โปรตีนที่เป็นส่วนผสมในนมสำหรับทารก พบว่าความเสี่ยงต่อการแพ้ในอาหารต่ำและมีผลข้างเคียงหลังการบริโภคเป็นอาการแพ้ยา

ที่มา : https://resources.selerant.com/food-regulatory-news/efsa-safety-evaluation-of-food-enzyme-trypsin-from-porcine-pancreas สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?