TH EN
A A A

อิสราเอลมีโรงงานผลิตเนื้อสัตว์สังเคราะห์จากวัตถุดิบพืชแห่งแรกของโลก!

19 July 2564   

               ช่วงเวลาที่ผ่านมา วงการวิทยาศาสตร์และผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจงานวิจัยด้านการสังเคราะห์เนื้อสัตว์จากวัตถุดิบพืช ที่ปัจจุบันสามารถผลิตเนื้อสัตว์จากห้องปฏิบัติการ เช่น เนื้อไก่ หมู และแกะ และคาดว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จะสามารถสังเคราะห์เนื้อวัวได้ 
               ล่าสุดในประเทศอิสราเอล บริษัทสตาร์ตอัพได้สร้างโรงงานผลิตสินค้าเนื้อสัตว์สังเคราะห์จากพืช (cultured meat plant) ในระดับอุตสาหกรรมขึ้นเป็นแห่งแรกของโลกที่เมือง Rehovot มีกำลังการผลิตเนื้อสัตว์สังเคราะห์จำนวนกว่า 500 กิโลกรัม/วัน เทียบเท่าจำนวนเบอร์เกอร์ 5,000 ชิ้น โดยส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นนี้ปราศจากซีรัมหรือพันธุกรรมของสัตว์ และคาดว่า ปี 2565 จะสามารถเปิดตลาดค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาต่อไป 

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Israel-has-the-worlds-first-cultured-meat-plant/4773  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?