TH EN
A A A

ดัชนีราคาเนื้อสัตว์ของ FAO พุ่งขึ้น 2.2%

30 June 2564   

               องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานว่า ราคาอาหารโลกปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยดัชนีราคาเนื้อสัตว์ทุกประเภทมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดือนเมษายนถึง 2.2% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเร่งนำเข้าของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะการเร่งนำเข้าจากประเทศจีนและการปรับตัวลดลงสำหรับอุปทานของโลก ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวของโรงฆ่าสัตว์ในอุตสาหกรรมเนื้อวัวและเนื้อแกะรวมไปถึงอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับสัตว์ปีกและเนื้อหมู

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-FAO-Meat-Price-Index-jumped-2.2%25-in-May/4731 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?