TH EN
A A A

แอฟริกาดันใต้ออกแผนแม่บทกัญชงและกัญชาแห่งชาติ

17 June 2564   

                เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปฏิรูปที่ดิน และพัฒนาชนบท แห่งแอฟริกาใต้ ได้แถลงข่าวการเสนอแผนแม่บทกัญชงและกัญชาแห่งชาติ (Cannabis Master Plan) ต่อสภาพัฒนาเศรษฐกิจและแรงงานแห่งชาติแอฟริกาใต้ เป็นหนึ่งในแผนแม่บทหลายฉบับที่ทางกระทรวงจะเสนอเพื่อกำหนดใช้เป้าหมายและแนวทางดำเนินการเพื่อพัฒนาการผลิตในภาคเกษตร โดยคาดหวังว่าแผนฉบับนี้จะมีผลใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และจะทำให้ทางกระทรวงได้เป็นผู้ให้อนุญาตและกำกับดูแลการผลิตกัญชง และเกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน เพิ่มการสนับสนุนให้กับการผลิตพืชกลุ่มนี้ในระดับท้องถิ่นมากขึ้น แทนที่ระบบเดิมที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ควบคุมและโดนกล่าวหาจากสมาคมเกษตรกรว่าเอื้อให้เกิดการผูกขาดการผลิต         

ที่มา : https://allafrica.com/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?