TH EN
A A A

ยูกันดา-ไนจีเรีย หนุนผลิตอะโวคาโดส่งออกรุกตลาดโลก

16 June 2564   

                อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมบริโภคเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สถิติระบุว่าเฉพาะสหรัฐอเมริกาบริโภคอะโวคาโดเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าตัวในเวลาไม่ถึง 30 ปี ปัจจุบันบางประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก เช่น ยูกันดาและไนจีเรีย จึงเร่งส่งเสริมการผลิตอะโวคาโดเพื่อการส่งออก โดยตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นประเทศผู้ส่งออกลำดับต้นของโลก ได้ภายในระยะเวลา 10 ปี เพราะในพื้นที่ดังกล่าวมีปัจจัยเอื้ออำนวยสำคัญและได้เปรียบกว่าแถบละตินอเมริกา ได้แก่ปริมาณฝนที่เหมาะสมต่อการปลูกอะโวคาโด ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำมาก และการทำเกษตรแบบรายย่อย ที่ทำให้ลดการใช้เคมีเกษตรลงได้และเกษตรกรดูแลพืชได้ใกล้ชิดกว่า จนทำให้อายุขัยของต้นอะโวคาโดในพื้นที่ยืนยาวถึง 60 ปี นอกจากนั้นการผลิตอะโวคาโดยังช่วยทดแทนรายได้ที่ลดลงจากการผลิตกาแฟซึ่งกำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำได้ โดยไนจีเรียคาดหวังถึงการใช้อะโวคาโดเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศทดแทนปิโตรเลียม ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญในปัจจุบันได้ต่อไปในอนาคต เพราะแหล่งน้ำมันดิบมีปริมาณจำกัดและกำลังจะหมดไป ทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนจนมีแนวโน้มที่จะถูกลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเหล่านี้ในระยะยาว          
 

ที่มา: https://allafrica.com/ สรุปโดย : มกอช. 

Is this article useful?