TH EN
A A A

ซาอุดิอาระเบียขยายอายุเก็บรักษาเนื้อวัวสหรัฐฯ

18 May 2564   

                ซาอุดิอาระเบียเริ่มยอมรับนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกาอีกครั้งตั้งแต่ปี 2559 จากนั้นมาการส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐฯ ไปยังซาอุดิอาระเบียก็เพิ่มสูงขึ้น จนกระทั่งประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 จึงซบเซาลง แต่คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในปี 2564 ประกอบกับการขยายข้อกำหนดอายุการเก็บรักษาเนื้อวัวแช่เย็นของสหรัฐฯ จากเดิม 70 วัน เป็น 120 วัน ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์มากขึ้นจากค่าระวางขนส่งที่ลดลงได้ถึงอย่างน้อยกิโลกรัมละ 4 ดอลลาร์สหรัฐ จากการเปลี่ยนวิธีการขนส่งจากเครื่องบินไปสู่เรือ นอกจากนั้นแล้วยังทำให้เนื้อวัวมีรสชาติดีขึ้นผ่านกระบวนการบ่มที่นานขึ้นระหว่างเก็บรักษามีเวลาวางจำหน่ายนานขึ้น และคู่ค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ครั้งละมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย 

ที่มา : https://apps.fas.usda.gov/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?