TH EN
A A A

ป่วนก่อนปิด! ผู้ค้าอังกฤษแห่จดผลิตภัณฑ์ CBD เป็น Novel Food

3 May 2564   

                ดังที่ได้รายงานถึงแนวทางของภาครัฐกับการพิจารณาผลิตภัณฑ์ผสมสาร Cannabidiol (CBD) เป็นอาหารใหม่ (Novel Foods) ของสหราชอาณาจักร ใน https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7312 และผลตอบรับของภาคธุรกิจที่เร่งลงทุนประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ทันยื่นขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ ซึ่งหมดเขตยื่นขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังรายงานใน https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7450 ข้อมูลเพิ่มเติมเผยให้เห็นว่า FSA ได้แก้ไขถ้อยคำประกาศจากเดิมที่ให้ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการประเมินภายในวันหมดเขต เป็นให้ยื่นเรื่องภายในวันหมดเขต ส่งผลให้ช่วงท้าย ๆ ของระยะเวลาเปิดรับมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนก่อนการประเมินจะเสร็จสมบูรณ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายมาตั้งแต่ก่อนประกาศวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประเมินแล้วก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564 และผลิตภัณฑ์ที่ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างการประเมิน ซึ่งกินระยะเวลากว่าหนึ่งเดือน นอกจากนั้นแล้วผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทั้งหมดยังต้องเข้าสู่การประเมินความเสี่ยงโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา ACNFP อีก ก่อนจะได้รับการรับรองโดยสมบูรณ์ 

ที่มา : https://www.foodnavigator.com/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?