TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ประกาศห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจาก 3 ประเทศ

23 April 2564   

                ฟิลิปปินส์ประกาศห้ามนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกทุกชนิดจากประเทศเยอรมนี โปแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ เนื่อกจากรายงานของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปรายงานการระบาดของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา พบการแพร่ระบาดของไวรัส H5N8 ในฟาร์มขนาดใหญ่ 13 ฟาร์มจากประเทศเยอรมนี โปแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ นอกจากนั้นฟิลิปปินส์ยังประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ ลูกไก่ ไข่และน้ำเชื้อจากประเทศเดนมาร์ก สวีเดน และฝรั่งเศส เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของไวรัส H5N8

                อย่างไรก็ตามการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกในครั้งนี้ อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกภายในประเทศ โดยทางการฟิลิปปินส์ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการเพิ่มโควตาการนำเข้าเนื้อสุกรและสัตว์ปีกจากแหล่งที่ยังยอมรับนำเข้าอยู่ เพื่อควบคุมราคาในท้องตลาดไม่ให้สูงเกินไป

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-The-Philippines-bans-poultry-imports-from-3-EU-member-states/4565  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?