TH EN
A A A

สัญญาณเตือนเกี่ยวกับ ASF สายพันธุ์ใหม่ในจีน

8 March 2564   

               จีนยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF เนื่องจากนักวิจัยพบ ASF สายพันธุ์ใหม่อีกสายพันธุ์ในฟาร์มสุกรของประเทศจีน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลต่อการผลิตในระบบฟาร์มขนาดใหญ่ โดยการกลายพันธุ์ของ ASF ในครั้งนี้นักวิจัยคาดว่าเป็นผลมาจากการใช้วัคซีนที่ผิดกฎหมาย เช่นเดียวกันกับกรณีก่อนหน้า ดัง https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7427
               การฉีดวัคซีน ASF ที่ไม่ได้มาตรฐาน (ผิดกฎหมาย) อย่างแพร่หลายทำให้สุกรที่ได้รับฉีดวัคซีนมีการติดเชื้อ ASF ที่กลายพันธุ์และส่งผลให้สุกรที่ติดเชื้อตายได้ถึง 70% นอกจากนั้นไวรัส ASF ที่กลายพันธุ์นี้สามารถแพร่เชื้อได้ทางอากาศ หากสุกร 1 ตัวได้รับการฉีดวัคซีน สุกรทั้งฟาร์มอาจติดเชื้อ ASF ได้ทั้งหมด ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าปริมาณสุกรในบางมณฑลจะลดลงประมาณ 50% เนื่องจากจะมีการกำจัดสุกรในประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณสุกรที่ถูกกำจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงมกราคม 2564 กว่า 1.76 ล้านตัว จากการแพร่ระบาดของ ASF นี้ส่งผลให้การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกรของจีนชะลอตัวลงและส่งผลให้จีนต้องนำเข้าเนื้อสุกรมากขึ้นในเดือนต่อ ๆ ไป

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Chinese-vets-trigger-the-alarm-on-new-ASF-strains/4480 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?