TH EN
A A A

การส่งออกเนื้อสัตว์ของสเปนเพิ่มสูงขึ้น 53%

10 February 2564   

               เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา การส่งออกเนื้อสัตว์ของสเปนเพิ่มขึ้นถึง 53% หรือเป็นจำนวนกว่า 2,011,355 ตัน เมื่อเทียบจากปี 2562 พบว่าเนื้อสุกรเป็นสินค้าที่ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศมากที่สุด โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้น 61% หรือเท่ากับ 1,826,106 ตัน รองลงมาคือ การส่งออกเนื้อสัตว์ปีกจำนวน 82,588 ตัน เพิ่มขึ้น 0.2% ตามมาด้วย    การส่งออกเนื้อสัตว์อื่นๆ จำนวน 50,460 ตัน เพิ่มขึ้น 10% โดยแบ่งเป็นเนื้อโค จำนวน 31,718 ตัน ลดลง 20% เนื้อแกะและแพะ จำนวน 15,540 ตัน เพิ่มขึ้น 40%
               สำหรับประเทศที่สเปนทำการส่งออกเนื้อสัตว์ไปมากที่สุด คือ ประเทศจีนมีการส่งออกเนื้อสัตว์ไปจำนวน 1,439,418 ตัน รองลงมาเป็นญี่ปุ่น 114,464 ตัน ฟิลิปปินส์ 77,782 ตัน เกาหลีใต้ 59,274 ตัน ฮ่องกง 49,193 ตัน แอฟริกาใต้ 32,806 ตัน เวียดนาม 18,505 ตัน ไต้หวัน 14,174 ตัน เบนิน 13,316 ตัน และเซอร์เบีย 13,165 ตัน นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังทำการเปิดตลาดใหม่ไปยังนิวซีแลนด์และอาร์เจนตินา และยังมีจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกเนื้อหมูในประเทศเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Spain-reports-a-53%25-increase-in-meat-exports-to-third-countries/4415 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?