TH EN
A A A

รัสเซียไฟเขียวโรงงานสัตว์ปีกสหรัฐ

16 January 2551    4815

             กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  เปิดเผยว่ารัสเซียได้ประกาศรายชื่อโรงงานส่งออกสัตว์ปีกของสหรัฐฯ 7 แห่งในรายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปรัสเซียได้  โดยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือเก็บรักษาในวันที่ 26 ธันวาคม 2550 หรือหลังจากนั้นเป็นต้นไป

ที่มา  :  Worldpoultry

Is this article useful?