TH EN
A A A

กาแฟเวียดนามสู่ตลาดกาแฟโลก!

20 January 2564   

                การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกาแฟเวียดนามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปัจจุบันเวียดนามเป็นผู้จัดหากาแฟรายใหญ่ของโลก เวียดนามมีสัดส่วนการส่งออกกาแฟกว่า 30% ไปยังจีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากข้อได้เปรียบทางการทำข้อตกลงทางการค้าเสรีรวมถึงข้อตกลงกับตลาดสหภาพยุโรปและ CPTPP ที่ส่งผลให้เวียดนามเสียภาษีนำเข้าเพียง 0 - 6% โดยสมาคมกาแฟและโกโก้เวียดนาม (Vietnam Coffee – Cocoa Association: VICOFA) ได้แสดงความเห็นว่า เวียดนามสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านกาแฟอันดับหนึ่งของโลกได้ ถ้าหากเวียดนามสามารถเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมกาแฟ เวียดนามจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายสำคัญคือ เปลี่ยนการส่งออกเมล็ดกาแฟเป็นการส่งออกกาแฟสำเร็จรูปที่มีมูลค่าสูงกว่า ให้ได้ถึง 10% และการเพิ่มปริมาณการบริโภคกาแฟภายในประเทศจาก 1.68 กิโลกรัมต่อคน ในปี 2562 เป็น 3 กิโลกรัมต่อคน ในปี 2566 โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเวียดนามจะสามารถกำหนดราคากาแฟของตนในตลาดโลกอย่างเหมาะสม ได้รับการยอมรับและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับประเทศผู้ผลิตรายอื่น ๆ ได้หากตลาดกาแฟภายในเวียดนามมีความแข็งแกร่งมากพอก่อนเป็นเบื้องต้น ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนการสร้างความนิยมต่อเครื่องหมายการค้าของกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนาม 

ที่มา : https://en.nhandan.org.vn/business/item/9399002-conference-discusses-opportunity-for-vietnam-to-become-leading-coffee-market.html สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?