TH EN
A A A

การส่งออกอาหารทะเลกลุ่มหมึกจากเวียดนามไปจีนฟื้นตัวอีกครั้ง!

11 January 2564   

                จีนเป็นผู้นำเข้าอาหารทะเลกลุ่มหมึกรายใหญ่อันดับ 5 ของเวียดนามและเป็นตลาดที่มีอัตราการนำเข้าหมึกจากเวียดนามเติบโตดีที่สุดในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2563 โดยมีมูลค่าการส่งออกหมึกเวียดนามไปยังจีนสูงถึง 26.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แม้จะลดลงในช่วงสองเดือนแรกก็ตาม
                จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ความต้องการหมึก โดยเฉพาะหมึกแห้งและหมึกย่าง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในตลาดการนำเข้าทั้งหมด รวมถึงจีนก็เช่นกัน โดยสัดส่วนการส่งออกหมึกจากเวียดนามไปยังจีนประกอบด้วย หมึก (squid) คิดเป็น 91% ส่วนหมึกยักษ์ (octopus) เป็นเพียง 9% เท่านั้น โดยสินค้าหลักของเวียดนามที่นำเข้าไปยังจีนเช่นหมึกสด หมึกแปรรูป หมึกยักษ์สด และหมึกยักษ์แปรรูป เป็นต้น

 

ที่มา : http://seafood.vasep.com.vn/seafood/51_15757/cephalopod-exports-to-china-hiked-by-53.htm สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?