TH EN
A A A

จีนห้ามร้านค้าให้ถุงพลาสติค

14 January 2551   

              จีนประกาศห้ามร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เกต ต่างๆ ให้ถุงพลาสติคเพื่อบรรจุของแก่ลูกค้า  โดยลูกค้าต้องนำภาชนะบรรจุมาเอง  หากลูกค้าต้องการถุงพลาสติคก็ต้องซื้อและห้ามร้านค้านำราคาถุงพลาสติคมารวมกับสินค้า  รวมทั้งมีการกำหนดขนาดความหนาของถุงพลาสติคที่จะผลิต และใช้ด้วย  ทั้งนี้เป็นมาตรการของรัฐบาลที่กำหนดขึ้นเพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติคในประเทศลง   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป

ที่มา  :  AP

Is this article useful?