TH EN
A A A

ทิ้งห่าง! เวียดนามยังคงเป็นผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ให้กับแคนาดา

9 December 2563   

                จากข้อมูลของ ITC (the International Trade Center) ในแต่ละปี ระบุว่าแคนาดานำเข้ากุ้งเป็นอันดับที่ 13 ของโลก โดยคิดเป็นประมาณ 2% ของมูลค่าการนำเข้ากุ้งทั้งหมดของโลก ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 สร้างมูลค่าเกือบ 213 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในบรรดาประเทศผู้ส่งออกกุ้งไปยังแคนาดา 5 อันดับแรก เวียดนามนับว่าเป็นผู้จัดหากุ้งรายใหญ่ของแคนาดาโดยคิดเป็น 34% ของการนำเข้ากุ้งทั้งหมดของแคนาดา ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เวียดนามยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในการส่งกุ้งไปยังแคนาดา ตามมาด้วย อินเดีย จีน ไทย และอินโดนีเซีย ซึ่งคิดเป็น 28% 13% 7% และ 4% ตามลำดับ โดยแคนาดาเองก็เป็นผู้นำเข้ากุ้งรายใหญ่อันดับที่ 7 ของเวียดนาม โดยคิดเป็น 4.8% ของมูลค่าการส่งออกกุ้งทั้งหมดของเวียดนาม ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 แคนนาดานำเข้ากุ้งจากเวียดนามเพิ่มมากที่สุดเกือบ 20% แตะ 73.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากแคนาดาและเวียดนามได้รับผลประโยชน์การลดภาษีนำเข้าระหว่างประเทศ จาก CPTTP ดังนั้นเวียดนามจึงมีโอกาสมากมายสำหรับการส่งออกกุ้งไปยังตลาดแคนาดา  และในปีนี้ช่วงแปดเดือนแรก (ยกเว้นเดือน มกราคม) ปี 2563 มูลค่าการส่งออกกุ้งของเวียดนามสูงถึง 110.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบ 27% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562
                ผลิตภัณฑ์กุ้งที่ส่งออกไปยังแคนาดาส่วนใหญ่ของเวียดนาม คือ ผลิตภัณฑ์กุ้งสด กุ้งแช่แข็ง และกุ้งแปรรูป จากกุ้งกุลาดำ (black tiger shrimp) และกุ้งขาว (whiteleg shrimp) โดยกุ้งแช่แข็ง (HS code 030617) และกุ้งแปรรูป (HS code 160521) เป็นสองผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามากที่สุดในแคนาดา ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 โดยผลิตภัณฑ์ HS030617 ที่นำเข้ามาในแคนาดามีมูลค่ากว่า 152 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

   

ที่มา : http://seafood.vasep.com.vn/seafood/50_15746/there-is-room-for-vietnamese-shrimp-exports-to-canada.htm สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?