TH EN
A A A

อังกฤษอัดฉีดงบวิจัยโปรตีนแมลงสู่อาหารสัตว์รักษ์โลก

4 December 2563   

                รัฐบาลสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในรัฐบาลที่มีความพยายามดำเนินนโยบายทำให้การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิของประเทศเป็นศูนย์ นอกจากนั้นยังมีกองทุนสนับสนุนความท้าทายเชิงกลยุทธ์ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Strategy Challange Fund: ISCF) ที่มุ่งให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในหัวข้อท้าทายใหม่ๆซึ่งหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรที่ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกในขณะเดียวกัน ล่าสุดกองทุนดังกล่าวจึงอนุมัติงบประมาณสนับสนุน 10 ล้านปอนด์ ในการพัฒนาระบบผลิตโปรตีนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์จากหนอนแมลงวันลาย โดยเลี้ยงหนอนด้วยอาหารเหลือทิ้ง แล้วนำของขับถ่ายจากหนอนไปใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ แยกโปรตีนและไขมันจากหนอนไปใช้เป็นอาหารสัตว์และสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำได้ในสหราชอาณาจักร ทดแทนแหล่งอาหารสัตว์อย่างถั่วเหลืองที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าและมีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสูงกว่า
                ด้วยการสนับสนุนโครงการพัฒนาดังกล่าวนี้สหราชอาณาจักรตั้งเป้าหมายว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางด้านหนอนแมลงวันลายของโลกต่อไปในอนาคต   
      

ที่มา : https://www.foodnavigator.com/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?