TH EN
A A A

การนำเข้าเนื้อสัตว์ของจีนพุ่งสูงขึ้นในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2563

30 November 2563   

                การเติบโตของประชากรจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในการบริโภคเพิ่มตามมา จีนจึงออกนโยบายทางการค้าเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้น จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 จีนมีการนำเข้าเนื้อสัตว์จำนวน 7.41 ล้านตัน เป็นมูลค่า 23.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับปีที่แล้ว 72% และ 83% ตามลำดับ ถือได้ว่าทำลายสถิติทั้งคู่ ซึ่งการเพิ่มปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นี้เป็นไปพร้อมกับการเพิ่มรายชื่อประเทศที่อนุญาตให้ส่งออกมายังจีนรายใหม่ ๆ ดังเห็นได้จากข้อมูลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จีนได้นำเข้า เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแกะ และสัตว์ปีกจากผู้ส่งออกมากกว่า 40 ประเทศ ซึ่งครอบคลุมเกือบทุกประเทศที่มีการส่งออกเนื้อสัตว์ เป็นผลดีต่อทั้งผู้บริโภคในจีนและต่อประเทศผู้ส่งออก

ที่มา: https://www.globaltimes.cn/content/1206108.shtml  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?