TH EN
A A A

บังคลาเทศฆ่าไก่ทิ้งนับหมื่นหวั่นไข้หวัดนก

7 January 2551   

             ข่าวจาก  Voice of America ระบุว่าเจ้าหน้าที่บังคลาเทศฆ่าไก่ทิ้งประมาณ 20,000 ตัวหลังจากตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในฟาร์ ไก่แห่งหนึ่งของรัฐบาล  บังคลาเทศมีฟาร์มสัตว์ปีก 150,000 แห่งมูลค่าทั้งปี 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   

            เชื้อไข้หวัดนก H5N1 พบในบังคาเทศครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2550 ในฟาร์มของรัฐบาลเช่นกัน  นับตั้งแต่นั้นได้มีการฆ่าสัตว์ปีกไปแล้ว 300,000 ตัว  แต่ยังไม่มีรายานการติดเชื้อไปยังคน

ที่มา  :  Meatpoultry

Is this article useful?