TH EN
A A A

ลานีญากระทบหลายพืช ราคาน้ำมัน 2564 เตรียมทะยาน

16 November 2563   

                แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาของปี 2563 ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลก จะอยู่ในแนวโน้มขาลงเนื่องจากปัญหาทางการค้ากับอินเดียและโควิด-19 แต่เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มคลี่คลาย ก็ทำให้ระดับราคาเริ่มปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ประกอบกับช่วงเวลาเทศกาลแห่งแสงในอินเดียที่มีการใช้น้ำมันพืชต่าง ๆ สูงขึ้น จึงกระตุ้นระดับราคาของน้ำมันปาล์มในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2563 ให้สูงขึ้นแล้วในขณะนี้ แต่นักวิเคราะห์ยังมองว่าแนวโน้มของราคาจะยังคงเป็นขาขึ้นต่อไปถึงกลางปี 2564 เนื่องจากปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) ที่กระทบต่อปริมาณฝนและทำให้ผลผลิตพืชน้ำมันต่าง ๆ ทั้งปาล์มน้ำมันในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และถั่วเหลืองในอาร์เจนตินาลดลงในฤดูกาลเก็บเกี่ยวนี้ ที่จะทำให้ราคาน้ำมันพืชเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น และยังส่งผลให้ราคาน้ำมันพืชอื่น ๆ ที่เป็นสินค้าทดแทนกันได้ เช่น เมล็ดทานตะวัน ต่างก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน           

ที่มา : https://www.thestar.com.my/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?