TH EN
A A A

USDA ปรับมาตรฐานชั้นคุณภาพเกรปฟรุตและส้ม

13 November 2563   

                29 ตุลาคม 2563 กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้มีการปรับมาตรฐานชั้นคุณภาพเกรดเกรปฟรุตและส้ม ซึ่งจะบังคับใช้เพิ่มเติมในรัฐเท็กซัสและรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกานอกจากฟลอริดา แคลิฟอร์เนีย และแอริโซนา โดยเนื้อหาการปรับมาตรฐานหลัก ๆ ได้แก่
     1. ค่าตารางระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ (AQL)
     2. กำหนดเปอร์เซ็นต์ข้อบกพร่องที่ยอมรับได้ในแต่ละชั้นคุณภาพ
     3. แก้ไขข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างเพื่อวัดขนาดขั้นต่ำเป็น 25 ผล ปรับเกณฑ์กำหนดขนาด และกำหนดนิยามศัพท์ให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานพืชกลุ่มส้มของฟลอริดาและแคลิฟอร์เนียมากขึ้น
                การปรับกฎระเบียบดังกล่าวนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป สามารถศึกษาเอกสารเต็มได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-10-29/pdf/2020-21437.pdf

 

ที่มา : https://resources.selerant.com/food-regulatory-news/usda-issues-new-rules-and-regulations-on-standards-for-grades-of-grapefruit-and-oranges สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?