TH EN
A A A

ตลาดส่งออกปลาทูน่าเวียดนามปรับตัวหลัง EVFTA

12 November 2563   

                สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลเวียดนาม (Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers: VASEP) ได้เปิดเผยว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของเวียดนามไปยังสหภาพยุโรปมีการเติบโตเพิ่มขึ้น 51% ในเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา เมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว คาดการณ์ว่าเป็นผลมาจากข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนาม (EU-Vietnam Free Trade Agreement: EVFTA) จากข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าแปรรูปและปลาทูน่ากระป๋องของเวียดนามนั้นเป็นที่สนใจในตลาดสหภาพยุโรปเป็นอย่างมาก สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดสหภาพยุโรปกำลังเปิดกว้างและยอมรับธุรกิจปลาทูน่าของเวียดนามมากยิ่งขึ้น
                ในทิศทางเดียวกัน ตลาดปลาทูน่าส่งออกของเวียดนามที่สหรัฐอเมริกา มีสัญญาณการฟื้นตัวในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกสูงกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้กระแสทูน่ากระป๋องของเวียดนามในอเมริกานั้น ได้รับความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ คือ สัตว์ปีก วัว และหมู ซึ่งทำให้สินค้าดังกล่าวขาดตลาดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาสนใจอาหารกระป๋องเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การนำเข้าปลาทูน่าของสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว โดยการส่งออกทูน่ากระป๋องของเวียดนามเป็นสินค้ากลุ่มเดียวมีการเติบโตสูงขึ้นถึง 22 % แต่ในขณะเดียวกันการส่งออกปลาทูน่าสดและแช่แข็งกลับลดลงไป 30% 

ที่มา : https://en.nhandan.org.vn/business/item/9226502-tuna-exports-to-italy-soar-in-september.html สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?