TH EN
A A A

EU ผุดฉลากคะแนนโภชนาการ อิตาลียังค้านอ้างปัจจุบันพอแล้ว

3 November 2563   

                ฉลากคะแนนโภชนาการเป็นหนึ่งในปฏิบัติการยุทธศาสตร์อาหารยั่งยืนจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร (Farm to Fork) เกิดจากการใช้ระบบคำนวณสารอาหารทั้งหมดในอาหารชนิดหนึ่ง ๆ ทั้งสารอาหารที่ควรบริโภค อย่างใยอาหาร วิตามินต่าง ๆ และสารอาหารกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพที่ดี อย่างไขมันและเกลือ ออกมาเป็นระดับคะเเนนตั้งเเต่AถึงEหรือระดับสีตั้งแต่เขียวถึงแดง บ่งบอกถึงระดับความเหมาะสมต่อการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งเมื่อเริ่มนำมาตรการฉลากดังกล่าวออกให้ประเทศสมาชิกและผู้ผลิตสินค้าอาหารเลือกใช้ตามความสมัครใจก็ได้รับเสียงตอบรับทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
                ฝ่ายที่เห็นด้วยมีทั้งประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ สเปน และเบลเยียม พร้อมทั้งผู้ประกอบการอาหารรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายเจ้า แต่อิตาลีกลับเป็นประเทศที่แสดงความเห็นคัดค้านมาตรการดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าการแสดงข้อมูลบนฉลากตามข้อกำหนด 1169/2011/EU ที่บังคับให้ผู้ประกอบการแสดงข้อมูลโภชนาการนั้นเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคอยู่แล้ว และการคำนวณคะแนนโภชนาการแบบใหม่จะส่งผลเสียต่ออาหารพื้นเมืองตามวัฒนธรรมของอิตาลีอย่างเนื้อสัตว์แปรรูปต่าง ๆ ที่มีเกลือสูง หรือกระทั่งน้ำมันมะกอก ที่เป็นอาหารประเภทไขมัน

ที่มา : https://www.foodnavigator.com/  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?