TH EN
A A A

บิ๊ก FDA-USDA เผยแนวข้อกำหนดความปลอดภัยอาหารในสหรัฐอเมริกา

30 October 2563   

                เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FDA และ USDA ให้ข้อมูลระหว่างการประชุมด้านการป้องกันอาหาร เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารในสหรัฐอเมริกา โดยฝ่าย USDA ระบุว่าการเเพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร (FSIS) ถึงเเม้ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ชี้ชัดว่าโควิด-19 มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาหาร เเต่ภาคอุตสาหกรรมก็ยังมีความกังวลเป็นอย่างมาก โดย USDA FSIS ได้ตั้งเป้าหมายไว้สามประการ คือ การเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เเละ การสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันวิจัยเเละมหาวิทยาลัยผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษา
                ส่วน FDA ต้องการที่จะจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารให้มีประสิทธิภาพตามหลักของวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย โดยมีแผนการจัดการ คือ วางระบบการตรวจสอบเเบบย้อนกลับตั้งเเต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เเละมีการใช้เทคโนโลยี AI ช่วยในการป้องกันอาหารนำเข้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมิให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้สามารถทำให้ FDA พยากรณ์และตรวจจับตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสินค้าผิดกฎหมายอยู่ได้แม่นยำขึ้นถึง 300%

 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/2020/10/u-s-regulatory-food-safety-update-from-yiannas-and-brashears/#more-198444 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?