TH EN
A A A

สถานการณ์การส่งออกสินค้าประมงไปอียู

28 December 2550   

             ในปี 2550 อาร์เยนตินา ไทย และแคนาดาเป็นประเทศที่สามที่มีการขยายกตัวการส่งออกกุ้งไปสหภาพยุโรปมากที่สุดเมื่อเปรียเทียบกับปีก่อนหน้า  โดยไทยขยายการส่งออกเท่าตัวทั้งปริมาณและมูลค่า

             สหภาพยุโรปเป็นประเทศที่มีการนำเข้ากุ้งมากที่สุดในโลก 250,000 ตัน จากปริมาณการผลิตกุ้งทั่วโลก 350,000 ตัน  สำหรับแคนาดาส่งออกกุ้งน้ำเย็นไปสหภาพยุโรปมากขึ้น  คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้แคนาดาจะใช้โอกาสที่สหภาพยุโรปลดภาษีให้กับกุ้งปอกเปลือกต้มสุกเพื่อประเทศที่สามนำไปแปรรูปส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น ตลาดสำคัญ คือ สหราชอาณาจักร ในส่วนของอาร์เยนตินามีการส่งออกกุ้งสายพันธุ์ pleoticus muelleri ไปยังสหภาพยุโรปมาก ตลาดสำคัญคือ เสปนและเยอรมัน   อย่างไรก็ตาม เอกวาดอว์และอินเดียยังครองตลาดสหภาพยุโรปเป้นอันดับ 1 และ 2  จีนเป็นผู้ส่งออกเนื้อปลาแล่ไปยังสหภาพยุโรปมากที่สุด  โดยผู้ส่งออกที่น่าจับตา คือ เวียนาม ศรีลังกา ไทย โดยเวียดนามส่งออกปลา  basa และ tra ไปในตลาดนี้เพิ่ม 40%  ศรีลังกาส่งออกปลากึ่งสำเร็จรูปไปสหภาพยุโรปมูลค่ารวม 56.8 ล้านยูโร

ที่มา :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำสหภาพยุโรป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Is this article useful?