TH EN
A A A

ญี่ปุ่นกังวลหลังประมาณการจับปลาซัมมะได้ลดลง

5 October 2563   

                ปลาซัมมะเป็นหนึ่งในปลาที่นิยมบริโภคในญี่ปุ่น ปกติแล้วจะสามารถจับได้มากทำให้มีจำหน่ายทั่วไปด้วยระดับราคาที่ไม่สูง และยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระป๋องอีกด้วย โดยฤดูกาลจับปลาซัมมะของญี่ปุ่นจะเริ่มต้นในช่วงเดือนสิงหาคมและสิ้นสุดลงช่วงเดือนธันวาคม มีการจับตั้งแต่แถบเกาะฮอกไกโดถึงแถบจังหวัดชิบะ แต่ในปี 2562 กลับพบว่าปริมาณปลาซัมมะที่จับได้ลดลงต่ำที่สุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลมา สู่ปริมาณ 720,000 ตัน นอกจากนั้นปลาที่จับได้ยังมีขนาดที่เล็กลง และมีคาดการณ์ว่าปริมาณที่จับได้ในปีนี้จะตกต่ำอีกเป็นปีที่สองติดต่อกัน
                ปัญหานี้มีการวิเคราะห์ว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปลาซาร์ดีนในเขตประมงญี่ปุ่น ทำให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขันในการกินอาหารและผลักดันให้ปลาซัมมะต้องออกหากินไกลขึ้น แต่ชาวประมงญี่ปุ่นก็ประสบปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับจีนและไต้หวันอีกด้านหนึ่ง ทำให้ยากจะจับปลาซัมมะได้ดังเดิม
                สภานการณ์นี้ทำให้เกิดความกังวลขึ้นทั่วไปในญี่ปุ่น ไม่เฉพาะผู้บริโภคที่อาจได้รับประทานปลาซัมมะน้อยลงและราคาสูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการแปรรูปปลาซัมมะเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากของการหาวัตถุดิบเข้าสู่สายการผลิต และจะต้องวางแผนปรับตัวอย่างมาก        

ที่มา : https://the-japan-news.com/  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?