TH EN
A A A

ผู้ประกอบการสหรัฐฯ เริ่มใช้ CBD ในผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

1 October 2563   

                สาร Cannabidiol หรือ CBD เป็นสารสำคัญที่สกัดได้จากพืชจำพวกกัญชง มีประโยชน์หลายประการเช่นช่วยระงับความวิตกกังวลและการบรรเทาความเจ็บปวด มีการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้ทางการแพทย์แล้วในหลาย ๆ ประเทศ และล่าสุดมีผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริกาเริ่มนำสารสกัดดังกล่าวไปผสมในผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ออกจำหน่ายในร้านค้าบางสาขาของตนแล้ว
                ผลิตภัณฑ์ที่มีการเริ่มจัดจำหน่ายมีทั้งทิงเจอร์ บาล์ม และเจลสำหรับสุนัขและแมว นับเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงเจ้าแรกที่มีการผสม CBD และตลาดเองก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มปริมาณความต้องการขึ้นอีกในอนาคต เพราะข้อมูลที่ผ่านมาปรากฏว่ายอดขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีส่วนผสมของ CBD เพิ่มขึ้นจาก 163,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2559 เป็น 9,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562
                อนึ่ง การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารสกัดดังกล่าวยังต้องอยู่ภายใต้กรอบการควบคุมของกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ในพื้นที่แต่ละประเทศ ผู้ประกอบการที่สนใจยังอาจต้องศึกษากฎเกณฑ์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน  

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ วอชิงตัน ดี.ซี.  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?