TH EN
A A A

เปิด EVFTA เดือนแรก ผู้ค้าเวียดนามแห่ขอ C/O แล้วกว่า 7,000 ฉบับ

25 September 2563   

                เวียดนามมีความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป (EVFTA) ที่เริ่มเป็นผลเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการขยายการส่งออกสินค้าต่าง ๆ จากเวียดนามไปยังสหภาพยุโรปมากขึ้นภายใต้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรที่ได้รับจากความตกลงนี้ แต่การส่งออกสินค้าโดยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจะต้องมีการยืนยันแหล่งที่มาของสินค้าด้วยเอกสารรับรอง หรือ C/O ซึ่งในเดือนสิงหาคมปรากฏว่าผู้ประกอบการเวียดนามทำเรื่องขอเอกสารรับรองดังกล่าวแล้วกว่า 7,200 ฉบับ สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดที่เป็นผลจากความตกลงการค้าเสรีที่เกิดขึ้น
                ข้อมูลระบุว่าการส่งออกรวมไปยังสหภาพยุโรปของเวียดนามหลัง EVFTA เริ่มเป็นผล มีมูลค่าประมาณ 227 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าที่ส่งออกมากมีทั้งสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น สินค้าประมง กาแฟ และผัก เป็นต้น และมีตลาดส่งออกสำคัญในทวีปยุโรปได้แก่ เบลเยียม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศที่ติดกับทะเลและเป็นศูนย์กระจายสินค้าสู่ภูมิภาคยุโรปตอนใน โดยมีรายสินค้าที่พบการเติบโตน่าสนใจได้แก่ข้าวคุณภาพสูง ซึ่งมีการส่งออกโดยงดภาษีแล้ว 3,000 ตัน และกุ้ง ที่ส่งออกแล้วเป็นมูลค่า 29.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 26% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เวียดนามยังคงมีการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ตลอดจนให้ความรู้และสนับสนุนผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง            

 

ที่มา: https://vietnamnews.vn/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?