TH EN
A A A

สิงคโปร์ขึ้นแท่นผู้นำเข้าปาล์มรายใหญ่อันดับสามของมาเลเซีย

22 September 2563   

                มาเลเซียเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันรายใหญ่ของโลก ล่าสุดมีข้อมูลเผยแพร่ออกมาว่าสิงคโปร์ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันมาเลเซียอันดับที่สามของอาเซียน ในปี 2562 โดยปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นประมาณ 5.8% จาก 650,411 ตัน เป็น 688,457 ตัน
                การนำเข้าของสิงคโปร์ประกอบไปด้วยน้ำมันปาล์ม 361,898 ตัน เคมีภัณฑ์จากน้ำมันปาล์ม (olechemical ) 150,625 ตัน ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มสำเร็จรูป 136,488 ตัน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากปาล์มน้ำมัน นอกจากนั้นยังพบอีกว่าเพียงช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 การส่งออกน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียไปยังสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 9% จาก 357,542 ตัน เป็น 327,942 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 283 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้รายงานยังระบุอีกว่าการส่งออกระดับนี้ช่วยให้มาเลเซียประสบความสำเร็จในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ด้วยปาล์มน้ำมันขึ้นเป็น 16,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วย         

ที่มา : https://www.malaymail.com/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?