TH EN
A A A

จีนตื่นโควิด! ระงับนำเข้าโรงานแล้วกว่าครึ่งร้อย

16 September 2563   

                หลังเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในประเทศจีน โดยทางการพบความเชื่อมโยงกับการค้าผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และตรวจพบเชื้อไวรัสบนบรรจุภัณฑ์และตู้คอนเทนเนอร์ของสินค้าบางรายการ ทางการจีนจึงเริ่มใช้มาตรการเข้มงวดในการตรวจเชื้อไวรัสในสินค้า และเริ่มระงับนำเข้าสินค้าจากโรงงานแปรรูปที่มีรายงานการติดเชื้อของพนักงาน ดังที่ได้รายงานมาแล้วเป็นระยะ
                จากข้อมูลล่าสุดพบว่าจีนได้สั่งระงับนำเข้าจากผู้ผลิตไปแล้ว 56 ราย จาก 19 ประเทศ โดยในจำนวนนี้ผู้ผลิต 41 ราย สมัครใจจะระงับการส่งออกไปยังจีนเองหลังพบปัญหาจากเชื้อไวรัสในกิจการของตน ทั้งนี้นอกจากจะกระทบต่อผู้ประกอบการส่งออกในประเทศต้นทางแล้ว ยังเกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการนำเข้าในจีนเองอีกด้วย เพราะแม้จะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่าสินค้าแช่แข็งเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ แต่ผู้บริโภคในจีนก็มีความกังวลจนไม่เลือกซื้อสินค้าจากต้นทางที่มีข่าวเกี่ยวกับไวรัส
                สินค้าที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่อยู่ในระบบความเย็น โดยเฉพาะสินค้าประมงและเนื้อสัตว์ โดยข้อมูลช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 พบว่าจีนนำเข้าเนื้อสัตว์ไปแล้วถึง 6.58 ล้านตัน มากกว่ายอดนำเข้าตลอดทั้งปี 2562 ที่ 6.17 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าห้าปีก่อนถึง 121.3% และที่ผ่านมาทางการจีนได้ให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออกผ่านการประชุมออนไลน์แล้ว 121 ครั้ง กับผู้ประกอบการใน 99 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก      

ที่มา : https://www.globaltimes.cn/  สรุปโดย : มกอช.

 

Is this article useful?