TH EN
A A A

ระวัง! เมล็ดพืชออนไลน์ส่งถึงบ้านโดยไม่ได้สั่ง

15 September 2563   

                การซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน แต่ข้อมูลผู้ซื้อที่เข้าสู่ระบบออนไลน์นั้นอาจนำมาซึ่งการใช้ประโยชน์โดยมิชอบของผู้ค้าที่ขาดจรรยาบรรณได้ โดยช่วงที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ คือการได้รับเมล็ดพืชส่งมายังผู้รับโดยไม่ได้สั่งซื้อ โดยบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรากฏอักษรจีน แต่อาจเป็นได้ว่าเมล็ดจะถูกส่งจากไต้หวันหรือสิงคโปร์ได้ด้วยเช่นกัน
                ในสหรัฐฯ และแคนาดากำลังมีการตรวจสอบปรากฏการณ์นี้ เบื้องต้นพบว่าเมล็ดพืชที่มีการจัดส่งเป็นพืชหลาย ๆ ชนิด ทั้งพืชผัก ผลไม้ ไม้ประดับ และวัชพืช โดยยังไม่มีคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขภาพของมนุษย์ แต่หน่วยงานตรวจสอบก็ให้คำแนะนำสำหรับผู้กังวล ว่าไม่ควรสัมผัสเมล็ดพืชเหล่านั้นโดยตรง และเป็นคำเตือนโดยทั่วไปว่าอย่าปลูกเมล็ดพืชซึ่งไม่ทราบแหล่งที่มาเหล่านี้ เพราะอาจนำมาซึ่งโรคหรือศัตรูพืชที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อการเกษตรของประเทศและสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนั้นยังพบว่าการส่งเมล็ดพืชลักษณะนี้บางครั้งระบุว่าเป็นของเล่นหรือเครื่องประดับเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานควบคุมดูแลด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอีกด้วย จึงนับได้ว่าเป็นการใช้เล่ห์กลในธุรกิจที่ยากจะยอมรับได้

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?