TH EN
A A A

ไต้หวันเตรียมเปิดรับนำเข้าเนื้อโคและสุกรจากสหรัฐฯ

14 September 2563    69

                ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2563 ได้มีการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและไต้หวันเพื่อนำไปสู่การเปิดการค้าเสรีระหว่างสองประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาด้านไต้หวันมีความสนใจความร่วมมือดังกล่าวมาโดยตลอด แต่ทางสหรัฐฯ ยังต้องการให้ไต้หวันผ่อนคลายมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อโคและสุกร
                ทางการไต้หวันระบุว่ามาตรการที่ผ่านมาในการห้ามนำเข้าเนื้อโคและสุกรจากสหรัฐฯ เกิดจากความกังวลด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคจากโรควัวบ้า และสารตกค้างอย่างแรคโตพามีน แต่ในการเจรจาครั้งล่าสุดนี้ไต้หวันมีท่าทีอ่อนลงต่อมาตรการดังกล่าว โดยรัฐบาลไต้หวันอาจยอมรับนำเข้าเนื้อสุกรที่มีสารแรคโตพามีน หรือสารเสริมคุณภาพอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณเนื้อแดง รวมไปถึงเนื้อโคที่ได้จากโคอายุมากกว่า 30 เดือน ในอนาคต เมื่อประเมินจากผลประโยชน์ในภาพรวมของไต้หวันแล้ว
                สหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าสำคัญประเทศหนึ่งของไต้หวัน โดยในปี 2562 มีมูลค่าการค้าระหว่างกันราว 85,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไต้หวันได้ดุลการค้าอยู่ประมาณ 23,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไต้หวันเป็นตลาดส่งออกอันดับ 14 ของสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมา โดยไต้หวันยังมีความตกลงทางการค้ากับสิงคโปร์และนิวซีแลนด์ ตลอดจนความร่วมมือด้านการลงทุนกับสหภาพยุโรปอีกด้วย         

ที่มา : https://www.scmp.com/   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?