TH EN
A A A

แปดเดือนแรก 2563 ตูนิเซียส่งออกผลไม้ลดลง 41%

8 September 2563   

                ตูนิเซียเป็นประเทศทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอเรเนียน มีผลไม้เป็นสินค้าส่งออกสำคัญกลุ่มหนึ่งที่มีตลาดส่งออกทั้งประเทศเพื่อนบ้านในทวีปแอฟริกา และประเทศแถบยุโรป
                รายงานล่าสุดระบุว่าปริมาณการส่งออกผลไม้ของตูนิเซียในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2563 ลดลงถึง 41% และมูลค่าการส่งออกลดลง 27% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่าราว 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการส่งออกรวม 17,700 ตัน โดยพบว่ามีการส่งออกแตงโมราว 6,000 ตัน คิดเป็น 1 ใน 3 ของผลไม้ส่งออกทั้งหมด มีตลาดส่งออกสำคัญคืออิตาลี3,6009ตัน ลิเบีย 775 ตัน และฝรั่งเศส 100 ตัน นอกจากนั้นตูนิเซียยังมีการส่งออกผลไม้ในปริมาณสูงเป็นพีชอีก 5,656 ตัน แอปริคอต 2,000 ตัน พลัม 1,000 ตัน และอัลมอนด์ 960 ตัน           

ที่มา : https://www.tap.info.tn/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?