TH EN
A A A

เยอรมนีพบความเสี่ยงอีโคไลในแป้งประกอบอาหาร

1 September 2563    202

                เชื้ออีโคไล (Escherichia coli) สายพันธุ์ที่สร้างสารพิษ Shiga ได้ (Shiga-Toxin Producing E.coli: STEC) เป็นแบคทีเรียก่อโรคที่มีอันตรายสูง และสามารถติดต่อทางอาหารได้ ถือเป็นความเสี่ยงทางความไม่ปลอดภัยของอาหารที่ต้องได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม จึงมีการตรวจหาเชื้อประเภทนี้ในขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพ
                ผลิตภัณฑ์แป้งประกอบอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น แป้งสาลี แป้งข้าวไรน์ และแป้งสเปลท์ ได้รับการรายงานว่าพบเป็นแหล่งเชื้อ STEC มากถึง 50 ตัวอย่าง จาก 328 ตัวอย่าง ที่ได้รับการตรวจในเยอรมนีช่วงปี 2561 ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงที่สูงจนน่าเป็นกังวล และหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในเยอรมนีกำลังศึกษาและกำหนดแนวทางควบคุม โดยในเบื้องต้นข้อมูลบ่งชี้ว่าโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนมาในผลิตภัณฑ์แป้งสามารถเกิดได้ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว และเก็บรักษาพืชวัตถุดิบ จนถึงการโม่ให้เป็นแป้งแล้วเก็บรักษา โดยมีสาเหตุการติดเชื้อได้ทั้งจากสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ หรือสัตว์รบกวน
                จึงมีคำแนะนำในเบื้องต้นว่าการดำเนินการกับแป้งต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดฝุ่นแป้งฟุ้งกระจายในสถานประกอบการผลิต ตลอดจนหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผ่านฝุ่นแป้งดิบไปบนผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปแล้ว นอกจากนั้นผู้บริโภคเองก็ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์จากแป้งที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุกอย่างเพียงพอด้วย
      

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?