TH EN
A A A

FDA กำหนดปริมาณสารหนูตกค้างในอาหารทารกที่ทำจากข้าว

25 August 2563   

                สารหนูเป็นโลหะหนักที่มีความเสี่ยงจะส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์หลาย ๆ ประการ ซึ่งผลเสียเหล่านั้นอาจรุนแรงขึ้นได้ในเด็กและทารก หลังรายงานการพบสารหนูในผลิตภัณฑ์ข้าวของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2555 ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในการประเมินความเสี่ยงและสร้างแนวทางควบคุม โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางอย่างทารกขึ้น ข้อแนะนำดังกล่าวได้เผยแพร่โดย FDA แล้ว
                หลักการของข้อแนะนำคือการควบคุมไม่ให้ปริมาณสารหนูอนินทรีย์มากเกินกว่า 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม หรือ 100 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) ในผลิตภัณฑ์ธัญพืชจากข้าวสำหรับทารก ทั้งนี้สามารถตรวจสอบประกาศคำแนะนำฉบับดังกล่าวได้ใน https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2020-17169.pdf ข้อค้นพบและแนวทางนี้นับได้ว่าน่าสนใจสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก แปรรูป และบริโภค

 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?