TH EN
A A A

เวียดนามขยายส่งออกทุเรียนรุกตลาดออสเตรเลีย

30 July 2563   

                ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิด กระจายพันธุ์ และมีการผลิตเชิงการค้าจำนวนมากในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีไทยและมาเลเซียเป็นผู้ผลิตและส่งออกหลัก นอกจากนี้ เวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีเขตภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมต่อการผลิตทุเรียน จึงมีพัฒนาการของอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกทุเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติเมื่อปี 2551 เวียดนามมีพื้นที่ปลูกทุเรียนเพียง 17,500 เฮกตาร์ และได้ผลผลิต 93,000 ตัน แต่เมื่อถึงปี 2561 พื้นที่ปลูกทุเรียนของเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 47,300 เฮกตาร์ และได้ผลผลิตเพิ่มเป็น 478,600 ตัน
                ล่าสุด ในออสเตรเลียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เวียดนามสามารถส่งออกทุเรียนได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนเจรจาเปิดตลาด เวียดนามได้เริ่มจัดโครงการส่งเสริมการขายทุเรียนในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่ง จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และยังมีแผนจะขยายการส่งออกทุเรียนคุณภาพสูงเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
                อนึ่ง ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปี 2563 อุตสาหกรรมทุเรียนของเวียดนามก็ประสบปัญหาการส่งออกจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย โดยพบว่าช่วงห้าเดือนแรกของปี การส่งออกทุเรียนของเวียดนามได้มูลค่าเพียง 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลงถึง 87.5% จากปีที่ผ่านมา

ที่มา : https://vietnamnews.vn/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?