TH EN
A A A

ไอร์แลนด์จัดโครงการเยียวยาผู้เลี้ยงสัตว์ปีกช้ำหวัดนก

21 July 2563   

                เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหาร และทะเล ของประเทศไอร์แลนด์ประกาศตั้งโครงการสนับสนุนด้านการเงินให้กับเจ้าของสัตว์ปีกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ซึ่งระบาดมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยการระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H6N1 ที่ไม่รุนแรง ทั้งนี้แม้การระบาดครั้งนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยของอาหาร แต่ก็ส่งผลกระทบต่อผลผลิต เพราะเจ้าของก็จำเป็นต้องทำลายสัตว์เพื่อควบคุมโรคเช่นกัน
                โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อชดเชยความเสียหายสำหรับเจ้าของสัตว์ปีก ที่ต้องให้ความร่วมมือกำจัดสัตว์ปีกอย่างถูกวิธี โดยรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการจะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง ทั้งนี้ทางกระทรวงฯ ยังได้มีการร่วมมือกับตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ในการส่งเสริมให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงในอนาคตด้วย
       

ที่มา : https://thepoultrysite.com/news/2020/07/irish-government-offers-support-for-producers-facing-avian-influenza สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?