TH EN
A A A

เชื้อ Cyclospora ระบาดจากสลัดผักสดในอเมริกา

15 July 2563   

               สหรัฐอเมริการายงานการระบาดของเชื้อ Cyclospora ในแถบมิดเวสต์ 7 รัฐ ซึ่งทำให้มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 76 ราย โดยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 16 ราย ตั้งแต่ช่วงวันที่ 11 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้การสอบสวนโรคยังคงดำเนินการอยู่ แต่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ป่วยได้รับเชื้อมาจากผักสลัดสด จึงมีการสั่งงดจำหน่ายผักสลัดสดกลุ่มดังกล่าว และแจ้งเตือนประชาชนให้งดการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง ตลอดจนเฝ้าระวังสังเกตอาการแล้ว นอกจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) และกรมควบคุมโรคสหรัฐฯ (CDC) ยังร่วมกันสอบสวนหาสาเหตุของการระบาดครั้งนี้ด้วย
                เชื้อ Cyclospora เป็นเชื้อโปรโตซัวที่สามารถก่อโรคได้ในมนุษย์ โดยสามารถปนเปื้อนมากับอาหารสดต่าง ๆ เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเชื้อจะเข้าฝังตัวบริเวณลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ ปวดท้อง เบื่ออาหาร  ผู้ผลิตจึงควรให้ความสำคัญต่อการกำกับควบคุมและบริหารจัดการระบบคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเชื้อนี้และเชื้อก่อโรคอื่น ๆ ให้กับผู้บริโภค ตลอดจนป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อการส่งออก           

 

ที่มา: https://www.foodsafetynews.com/  สรุปโดย มกอช.

Is this article useful?