TH EN
A A A

เวียดนามเปิดรับเนื้อสุกรนำเข้าจากบราซิล

9 July 2563   

                กระทรวงเกษตรของบราซิลรายงานว่าล่าสุดเวียดนามอนุญาตให้บราซิลสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรใหม่ ที่ตั้งอยู่ในรัฐ Minas Gerais ไปยังเวียดนามได้เพิ่มเติม หลังจากเริ่มเปิดตลาดนำเข้าจากบราซิลตั้งแต่ปี 2559 ทั้งนี้หลังจากเวียดนามพบโรคโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (African Swine Fever : ASF) ระบาดอย่างรุนแรงภายในประเทศ ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 เวียดนามมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นสองเท่า คิดเป็นปริมาณ 125,000 ตัน และมีแนวโน้มกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร 10 อันดับแรกของโลกในปี 2563 ด้วย โดยจากความต้องการผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่เพิ่มขึ้นของเวียดนามจึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับบราซิล ซึ่งสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของบราซิล (ABPA) เผยข้อมูลในเดือนมกราคม – เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เวียดนามมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรปริมาณ 5,900 ตัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีก่อน
                ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา โรงงานผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรของบราซิลได้รับอนุญาตส่งออกมากกว่า 700 แห่ง และสามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้มากถึง 65 รายการ ไปยัง 24 ประเทศ โดยในปี 2561 และ 2562 การส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดของบราซิลไปยังเวียดนามเพิ่มขึ้นถึง 22.6 และ 27.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ
                อนึ่ง ในเดือนพฤษภาคม การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรของบราซิลมีปริมาณ 102,400 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รวมทั้ง มีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 227.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน ซึ่งจากปริมาณ และมูลค่าการส่งออกของบราซิลนับว่าเป็นครั้งแรกที่มีปริมาณการส่งออกเกิน100,000 ตัน และมีมูลค่าสูงกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา : www.pigprogress.net  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?