TH EN
A A A

จีน เตรียมปรับปรุงสุขอนามัยตลาดสดทั่วประเทศ หลังพบ COVID-19 ระบาด

30 June 2563   

                จีน เตรียมแผนดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานด้านสุขอนามัยครั้งใหญ่ภายในตลาดสดทั่วประเทศ หลังมีรายงานพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในตลาดสดซินฟาตี้ (Xinfadi) ซึ่งเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ในกรุงปักกิ่ง และพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจากตลาดซินฟาตี้แล้ว จำนวนกว่า 100 คน โดยคณะกรรมาธิการกลางการตรวจสอบวินัย (Central Commission for Discipline Inspection : CCDI) ได้เปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกรุงปักกิ่งครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงความสกปรกและความยุ่งเหยิงของตลาดสดในจีนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงระบบการจัดการและการบริหารที่ต่ำกว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะระบบการระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสียภายในตลาดสดแห่งนี้ ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 20 - 30 ปีที่แล้ว แต่ไม่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเลยตลอดเวลาที่ผ่านมา
                ทั้งนี้ ล่าสุดเจ้าหน้าที่เมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก็ได้ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบระบายน้ำของตลาดสินค้าเกษตร 114 แห่ง และซุปเปอร์มาร์เก็ต 107 แห่ง รวมมากกว่า 3,000 รายการ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสดังกล่าวด้วย ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นลบทั้งหมด อนึ่ง จีนได้ประกาศห้ามทำการค้า และบริโภคสัตว์ป่าในจีนทุกประเภท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ยังยกเว้นให้กับสินค้าที่ถูกจัดให้เป็นยาแผนโบราณเท่านั้น

ที่มา : thepoultrysite.com สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?