TH EN
A A A

หมูไทยถึงเวียดนามแล้ว! แนวโน้มราคาเริ่มลดลง

22 June 2563   

                จากรายงานข่าวก่อนหน้าที่พบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (ASF) ในเวียดนาม (รายงานข่าว https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7005) จนทำให้รัฐบาลเวียดนามต้องเปิดรับสุกรมีชีวิตจากไทยเป็นครั้งแรก (รายงานข่าว https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7015) ล่าสุดพบว่าสุกรที่ส่งออกจากไทยชุดแรกได้ไปถึงประเทศเวียดนามแล้ว
                การระบาดใหญ่ของ ASF เมื่อปี 2562 และการระบาดใหม่ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ประกอบกับห่วงโซ่อุปทานเนื้อสุกรนำเข้าที่หยุดชะงักจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ทำให้ระดับราคาสุกรในท้องตลาดเวียดนามสูงขึ้นถึงกว่า 100,000 ดองต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ก่อนจะลดลงมาอยู่ระดับ 80,000-90,000 ดองต่อกิโลกรัมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอาจเป็นกระแสตอบรับมาตรการรับนำเข้าสุกรมีชีวิตจากไทยของรัฐบาลเวียดนาม ทั้งนี้ระดับราคาเนื้อสุกรเป็นส่วนสำคัญมากในดัชนีราคาผู้บริโภคของเวียดนาม เพราะเป็นสัดส่วนถึง 70% ของรายจ่ายด้านอาหารของชาวเวียดนาม รัฐบาลจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการทางการค้าดังกล่าวขึ้น โดยเบื้องต้นมีผู้ประกอบการ 8 รายที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสุกรมีชีวิต แต่อาจประกาศเพิ่มเติมในอนาคตหากความต้องการในท้องตลาดเวียดนามยังเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สุกรชุดแรกจากไทยได้เข้าสู่เวียดนามเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา จำนวน 500 ตัว และกำลังอยู่ระหว่างการกักกันโรค ทั้งนี้คาดการณ์จากหน่วยงานกำกับดูแลสุขอนามัยสัตว์ของเวียดนามว่าผู้ประกอบการภายในประเทศมีศักยภาพในการนำเข้าสูงสุดได้ถึงกว่า 1,900,000 ตัว
                จากการประกาศมาตรการข้างต้น ผู้ประกอบการไทยหลายรายอาจได้รับโอกาสทางการตลาดในการส่งออกไปยังเวียดนาม แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีแนวโน้มที่เวียดนามจะประกาศโควตาเพิ่มเติม รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังการปรับเปลี่ยนมาตรการสุขอนามัยและสถานะโรคระบาดต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด        
 

ที่มา : https://vietnamnews.vn/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?