TH EN
A A A

ไอร์แลนด์ย้ำ อย่าล้างไก่ดิบก่อนปรุง!

17 June 2563   

                วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันความปลอดภัยอาหารโลก และล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานับเป็นวันครบรอบการจัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งหลายประเทศให้ความสำคัญและมีกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยอาหาร เช่นในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ หน่วยงานกำกับดูแลก็ได้สื่อสารถึงประชาชนในประเทศเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญด้านความปลอดภัยอาหาร
                สารหนึ่งที่หน่วยงานของไอร์แลนด์สื่อถึงประชาชนคือการย้ำเตือนให้ประชาชนที่ประกอบอาหารเอง โดยเฉพาะในช่วงล็อคดาวน์จากโควิด-19 นี้ ตระหนักถึงหลักสุขาภิบาลอาหาร เช่นการล้างมือและล้างอุปกรณ์ประกอบอาหาร แต่ไม่ควรล้างเนื้อไก่ดิบก่อนปรุงอาหาร เพราะบนเนื้อไก่ดิบอาจมีเชื้อก่อโรคอย่างแคมไพโลแบคเตอร์ ซึ่งแพร่กระจายไปปนเปื้อนอุปกรณ์หรืออาหารที่สุกแล้วผ่านการกระเด็นของน้ำได้ ไกลถึง 80 ซม. และอาจทำให้เกิดอาหารเป็นพิษจากการปนเปื้อนบนภาชนะ วัสดุอุปกรณ์ หรือร่างกายผู้ปรุงได้ แต่การไม่ล้างก่อนสามารถฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนในการปรุง นอกจากนั้นหน่วยงานดังกล่าวยังย้ำเตือนไปยังผู้ผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้ร่วมกันรับผิดชอบควบคุมคุณภาพมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีความปลอดภัยสูงสุดอีกด้วย
                สำหรับในประเทศไทยอาจมีวิธีจัดการเชือดและชำแหละไก่ที่ต่างออกไปจากประเทศตะวันตก โดยไม่ได้เข้าสู่ห่วงโซ่ความเย็นทันที และในบางท้องที่อาจมีการจัดจำหน่ายในระบบเปิด ทำให้มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อได้ จึงมีคำแนะนำให้ล้างเนื้อไก่ก่อนปรุงอาหาร แต่ด้วยข้อมูลจากไอร์แลนด์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ปรุงอาหารอาจต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการกระจายเชื้อในพื้นที่ปรุงอาหารเพิ่มเติมด้วย           
 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?