TH EN
A A A

เวียดนามเตรียมรุกตลาดสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มในญี่ปุ่น

17 June 2563   

                ประเทศเพื่อนบ้านไทยอย่างเวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงและนับเป็นคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญของไทยประเทศหนึ่ง เวียดนามมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเกษตรและอาหารจากเวียดนามก็เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามด้วยเช่นกัน
                ล่าสุดสำนักงานการค้าเวียดนามประจำประเทศญี่ปุ่น และศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแห่งโตเกียวจะจัดการประชุมออนไลน์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหารเวียดนามได้ติดต่อประสานและหาความร่วมมือกับผู้นำเข้าในญี่ปุ่นได้มากขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรเวียดนามในญี่ปุ่นให้เพิ่มขึ้นได้ต่อไป ทั้งนี้พบว่าในปี 2562 สินค้าเกษตรและอาหารจากเวียดนามสามารถส่งออกไปยังญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 3.2% โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าประมง และมีกลุ่มผักผลไม้อีกเป็นบางส่วน ซึ่งในกลุ่มผักผลไม้พบการส่งออกได้มากขึ้นถึง 28% โดยอาจเป็นผลมาจากการเข้าร่วม CPTPP ของทั้งญี่ปุ่นและเวียดนามซึ่งเริ่มเป็นผลเมื่อปี 2562 ที่เวียดนามได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญอย่างกาแฟ พริกไทย เครื่องเทศ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผักผลไม้สด แปรรูป และบรรจุกระป๋องหลายชนิด ทั้งนี้เวียดนามยังมีความพยายามขึ้นเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารของโลกด้วย
                ภาครัฐและเอกชนเวียดนามมีความพยายามร่วมกันอย่างมากในการพัฒนาการผลิตและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาด (เช่นภาคประมง: https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7019) ภาครัฐและเอกชนไทยเองก็ควรจับตามองความเคลื่อนไหวเหล่านี้ของคู่แข่งที่สำคัญอย่างเวียดนาม แล้ววางแผนรับมือ ปรับตัวอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาและแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดให้ได้ต่อไปในอนาคต             

 

ที่มา : https://vietnamnews.vn/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?