TH EN
A A A

สภาซีเนทสหรัฐผ่านฟาร์มบิล

21 December 2550   

             สภาซีเนทสหรัฐฯผ่านฟาร์มบิลซึ่งมีงบประมาณ 286 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ซึ่งล้มเหลวที่จะลดข้อจำกัดด้านการอุดหนุนแก่เกษตรกรและเจอการวีโต้จากทำเนียบขาว

            วุฒิสภาจากรัฐสำคัญได้หยุดแผนการปฏิรูปที่จะตัดการอุดหนุนต่อฟาร์ม จาก 360,000 เหลือ  250,000 ดอลลาร์สหรัฐ ข้อเสนอที่จะบล็อคการอุดหนุนประชาชนให้มีรายได้มากกว่า 750,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ไม่ประสบผลเช่นกัน

            สภาล่างได้ผ่านกฎหมายฟาร์มบิลในสาระเช่นเดียวกัน  ไม่มีการตัดเงินอุดหนุนของสหรัฐฯ ที่สำคัญซึ่งได้รับการโจมตีจากการเจรจาการค้าโลกโดยชาติยากจนซึ่งเห็นว่าเป็นวิถีทางที่ไม่เป็นธรรมที่กีดกันผลิตภัณฑ์ของประเทศยากจนจากการเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ  กฎหมายที่ได้รับการแก้ไขโดยสภาสูงผ่านด้วยเสียง 79 ต่อ  14

            ทำเนียบขาวระบุว่าทั้งสองสภาเห็นชอบให้เพิ่มงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่ประธานาธิบดี George W Bush ต้องการที่จะเห็นชอบ

ที่มา  :  The Nation

Is this article useful?