TH EN
A A A

เวียดนามเตรียมเปิดรับสุกรมีชีวิตจากไทย หนุนตลาดในประเทศสู้ ASF

8 June 2563   

                โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) เกิดจากเชื้อไวรัส ติดในสุกรได้ง่ายและสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมสุกรได้เป็นวงกว้าง โดยล่าสุดพบรายงานการแพร่ระบาดในเวียดนามระลอกใหม่ (อ่านข่าวได้ที่: https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7005) หลังการระบาดใหญ่ครั้งแรกในปี 2562 ที่ผ่านมา จนเกิดการขาดแคลนเนื้อสุกรในท้องตลาดเวียดนาม ส่งผลให้ระดับราคาเนื้อสุกรเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในรอบ 20 ปี
                เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลเวียดนามจึงมีมติเปิดรับการนำเข้าสุกรมีชีวิตจากไทยเพื่อป้อนสู่ท้องตลาดเป็นครั้งแรก หลังเริ่มนำเข้าสุกรพ่อแม่พันธุ์จากไทยเข้าไปผลิตลูกสุกรซึ่งคาดว่าจะได้ผลผลิตภายในสิ้นปี 2563 และมีการนำเข้าเนื้อสุกรเพื่อป้อนให้กับท้องตลาดมาแล้วระยะหนึ่ง แต่ความพยายามลดระดับราคาเนื้อสุกรในท้องตลาดยังไม่เป็นผลนัก โดยการนำเข้าสุกรมีชีวิตจากไทยในครั้งนี้ เมื่อขนส่งสุกรไปถึงประเทศเวียดนามแล้ว สุกรจะต้องเข้ากักกันโรคเป็นเวลา 30 วัน ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ
                ความเคลื่อนไหวนี้อาจเป็นโอกาสดีของผู้ผลิตชาวไทยในการส่งออก โดยผู้ผลิตชาวไทยควรติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมหากมีโอกาสส่งออกเพิ่มเติม แต่ก็ยังควรดำเนินการผลิตตามหลักมาตรฐาน ตลอดจนถึงการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ASF อย่างเข้มงวด

 

ที่มา : https://e.vnexpress.net/ สรุปโดย :มกอช.

Is this article useful?