TH EN
A A A

โควิด-19 ทำพิษ ผลไม้เขตร้อนลดเข้าตลาดญี่ปุ่น

27 May 2563   

                กล้วย และมะม่วง รวมถึงผลไม้อื่นๆ เช่นอะโวคาโดเป็นต้น ที่นำเข้ามายังญี่ปุ่นมีปริมาณลดลง เนื่องจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกมีมาตรการปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด หลายสายการบินจึงลดหรือระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทำให้ปริมาณผลไม้นำเข้าที่ขนส่งทางอากาศลดลงตาม ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ค้าปลีกบางรายขึ้นราคาสินค้า ขณะนี้การขนส่งสินค้าทางอากาศต้องจัดให้แก่หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ก่อน การขนส่งสินค้าอื่นจึงมีความล่าช้า
                ข้อมูลจากสมาคมผู้นำเข้ากล้วยของญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว (Japan Banana Importers Association) พบว่ากล้วยจากฟิลิปปินส์ซึ่งคิดเป็น 80 % ของปริมาณกล้วยทั้งหมดที่นำเข้า ได้ลดปริมาณส่งออกลงถึง 10 % ในช่วงปลายเดือนเมษายน เนื่องจากมาตรการปิดเมืองและประเทศของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ซึ่งจำกัดการเคลื่อนย้ายของประชาชนทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวและบรรจุกล้วยเพื่อส่งขาย และอาจทำให้ในอนาคตกล้วยจากประเทศเอกวาดอร์ ,เปรู และคอสตาริกาสามารถแทนที่กล้วยจากฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ผู้นำเข้าผลไม้ต้องดิ้นรนอย่างมากเนื่องจากผลไม้ที่ได้มาไม่เพียงพอต่อคำสั่งสินค้า ข้อมูลจากผู้นำเข้ารายหนึ่งในนครโอซากา พบว่าการระบาดของโรคส่งผลให้การสั่งซื้อผลไม้นำเข้าอย่างอื่นเป็นไปได้ยากยิ่ง เนื่องจากเที่ยวบินที่ลดลงทำให้บริษัทต้องลดการนำเข้าพืชตระกูลส้มมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน อีกทั้งค่าขนส่งทางอากาศที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการสั่งซื้อสูงขึ้นถึง 20 %
                ความต้องการบริโภคผลไม้เขตร้อนในญี่ปุ่นขณะนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ยอดขายกล้วยตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ ในกรุงโตเกียวช่วงเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 18 % และตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม เพิ่มขึ้นถึง 23 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว โดยในเดือนพฤษภาคม 2563 ร้านขายผักและผลไม้แห่งหนึ่งในเขตชินจุกุ กรุงโตเกียวได้ขายกล้วยนำเข้าจากฟิลิปปินส์ในราคาที่รวมภาษีแล้วหวีละ 95 เยน (28 บาท) โดยราคานั้นสูงขึ้นจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมถึง 20 เยน (6 บาท) ข้อมูลจากผู้จัดการร้าน พบว่าแม้ว่าราคาของกล้วยสูงขึ้นแต่กำไรที่ได้ยังคงน้อย อีกทั้งการจัดหากล้วยที่จะนำมาขายนั้นยากขึ้น ในส่วนของตลาดค้าส่งในกรุงโตเกียวพบว่าราคาขายส่งของกล้วยจากฟิลิปปินส์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 179 เยน/กิโลกรัม (53 บาท/กิโลกรัม) ซึ่งสูงขึ้นมาจากเดือนที่แล้ว 8 % และสูงกว่าในเดือนมีนาคม 2562 ถึง 7 %

 

ที่มา : https://the-japan-news.com/news/article/0006553718 สรุปโดย  : มกอช.

Is this article useful?