TH EN
A A A

ตั๊กแตนซัด โควิดซ้ำ เกษตรแอฟริกาตะวันออกอ่วมหนัก

15 May 2563   

                สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป รวมทั้งวงการเกษตรในหลายประเทศทั่วโลก เมื่อผนวกกับปัญหาภัยธรรมชาติ “ตั๊กแตนทะเลทรายกัดกินพืชผล” ทำให้แอฟริกาตะวันออกตกอยู่ในสถานการณ์ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหารอย่างร้ายแรงภัยธรรมชาติที่เกิดจากตั๊กแตนทะเลทรายเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกมากว่าร้อยปี แต่จากมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมที่ดีในหลาย ๆ ประเทศตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ทำให้สถานการณ์ไม่เลวร้ายและควบคุมยากเท่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ หลังจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้เกิดพายุไซโคลนและฝนตกยาวนานผิดปกติ ตลอดจนความชื้นที่สูงขึ้นในพื้นที่ทะเลทราย ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของตั๊กแตนกระทั่งเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรในประเทศต่าง ๆ ของแอฟริกาตะวันออกเป็นวงกว้าง โดยในบางพื้นที่ฝูงตั๊กแตนทำลายพืชผลไปกว่าร้อยละ 90 ทั้งยังอพยพข้ามภูมิภาคไปยังอินเดียและปากีสถานในที่สุด
                 โดยปกติ การกำจัดตั๊กแตนทะเลทรายในแอฟริกาตะวันออกทำได้โดยการฉีดพ่นสารฆ่าแมลงทั้งทางภาคพื้นและทางอากาศ แต่มาตรการล็อคดาวน์เนื่องจากโควิด-19 อาจส่งผลให้สารฆ่าแมลงไม่เพียงพอในบางประเทศได้ ทั้งบางประเทศห่างหายจากการรับมือตั๊กแตนมาหลายปีจึงขาดความชำนาญในการรับมือ กรณีนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนและจัดการภัยพิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นต่อทุกฝ่าย          

 

ที่มา : https://vietnamnews.vn/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?